اولین ورکشاپ تخصصی زیبایی و سلامت مو

اولین ورکشاپ تخصصی زیبایی و سلامت مو

با همـکاری F&C ART AND BEAUTY ACADEMY

دانشــگاه علـمی کاربـــردی واحـد 48

گالری عکس

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard Lorem Ipsum has been the industry’s standard Lorem Ipsum has been the industry’s standard

گروه باتاب برگزار می کند

سرفصل های آموزشی روز اول

کارگاه عملی روز دوم

صافــی و احیـاء 100 درصد مــوهای آسیب دیده و دکلره شده

صافی موهای فر برزیلی و ضخیم و احیـاء 10 درصد

تکنیک های رنگ و مش و بالیاز جدیدترین متدهای 2020 برزیل

تکنیـک های کامـوفلاژ - بـی رنگ کردن موهای ایرانی و به پایــه رسانــدن با حفظ سلامـت مو همـراه با تکنیـک میـکس SOS ( بوتاکس مو ) یـک تکنیک متفاوت لایـت 2020

با حضور استاد بین المللی

Silvana Mariely Caversan

Silvana Mariely Caversan